FIALA PROJEKTY s.r.o. Praha - projekční a inženýrská činnost

Lečkova 1521/15, Chodov 149 00 Praha Hlavní město Praha

 • Telefon: +420 272 919 539
 • Telefon: +420 272 941 374
 • Mobil: +420 606 692 102 - pan Ing. Fiala
 • IČO: 28997450

Popis činnosti

 

Projekční a inženýrská činnost.  

Projekty :

 • vodohospodářských staveb (úpravny vody, vodojemy, čistírny odpadních vod, vodovodní řady, kanalizační řady - gravitační i tlakové, bazény)
 • administrativních staveb
 • sportovních staveb a bazénů
 • obytných staveb
 • plynofikace 

 

Zpracováváme :

 • technickoekonomické studie s vyhodnocením investičních a provozních nákladů variantních řešení zásobování obcí vodou a typy odkanalizování, projekty pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, prováděcí projekty 

 

Projednáváme :

 • územní rozhodnutí
 • stavební povolení

 

Odeslat poptávku nebo dotaz: FIALA PROJEKTY s.r.o. Praha - projekční a inženýrská činnost

Otevírací doba: Dle telefonické dohody
Lečkova 1521/15, Chodov 149 00 Praha